Monday, January 9, 2012

Undang-Undang Perjalanan

1. Wirid-wirid biasa hendaklah diamalkan. Sekiranya bersolah di tempat orang ramai maka hendaklah wirid berseorangan dan perlahankan seboleh-boleh yang dapat. Lebih afdhal lagi dibuat di rumah sendiri.
2. Kebebasan bergaul selagi tidak melanggar hukum syarak.
3. Berbuat baik sesama manusia lebih-lebih lagi dengan orang yang jahil (maksud jahil di sini ialah jahil dalam erti kesufian).
4. Memberi salam kepada sesiapa sahaja yang beragama Islam.
5. Jangan sekali-kali suka ambil tahu rahsia orang lain dan jangan ambil tahu akan kesalahan orang lain. Carilah kesalahan diri sendiri.
6. Kuat bekerja mencari nafkah yang halal. Jangan berdiam diri seperti burung malas.
7. Setiap orang mestilah berdakwah sekurang-kurangnya kepada ahli sendiri.
8. Berkekalan menuntut ilmu di mana jua.
9. Sentiasa menolong orang yang dalam kesempitan.
10. Bersedekah kepada fakir miskin dan pada jalan keredhaan Allah (SWT).
11. Lazimkan menziarah orang-orang yang sakit dan yang meninggal dunia.
12. Sentiasa melazimkan sunnah Nabi Muhammad (SAW) dalam segenap urusan.
13. Jangan berjauhan daripada majlis agama.
14. Banyakkan berdoa bagi orang Muslimin.
15. Buatlah semua ini hanya semata-mata mencari keredhaan Allah (SWT).

والسلام على من أتبع الهدى

No comments:

Post a Comment