Friday, November 11, 2011

Asal Kejadian

Kita dikehendaki mengenal Allah Taala seperti mana kita kenaliNya di alam arwah seperti mana firman Allah Taala kepada sekalian arwah yang tersebut di dalam Al-Quran, Surah Al-A’araf ayat 172:

واذ أخذ ربك من بني أدم من ظهورهم وذريتهم و أثهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين
“Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat Adam dari belakang mereka dan Ia jadikan saksi terhadapa diri mereka sendiri. (Sambil Ia bertanya dengan firmanNya) Bukankah Aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, (bahkan) benarlah (Engkaulah Tuhan kami) yang demikian itu supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai tentang ini.”

Namun apabila roh dipakaikan dengan jasad maka roh terpaksa mengikut asal kejadian jasad selagi mana jasad itu tidak dibersihkan daripada asal kejadiannya. Anasir ataupun asal kejadian manusia itu ada dua bahagian:
(1) Asal kejadian Adam (a.s) daripada tanah yang mengandungi 3 unsur yang lain iaitu air, api dan angin. Daripada asal kejadian dan unsur inilah wujudnya sifat-sifat mazmumah seperti bakhil, sombong, pemarah, hasad, dengki, ria’ dan sum‘ah dan lain-lain lagi sifat mazmumah.
(2) Asal kejadian manusia yang lain selain Adam (a.s) iaitu diciptakan daripada air yang hina, firman Allah Taala:
الذي أحسن كل شيئ خلقه و بدأ خلق الأنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
“Allah mencipta setiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakan kejadian manusia berasal daripada tanah, kemudian Ia jadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, daripada air yang hina." (As-Sajdah: 7-8)

Apabila yang Maha Pencipta mengatakan bahawa ciptaanNya daripada air yang hina maka sudah tentulah banyak kekurangan, keburukan, kekejian, kecelaan yang ada padanya dariapada sifat mazmumah asal kejadian tanah, air, api dan angin serta sifat mazmumah asal kejadian ماء مهين (air yang hina) inilah wujudnya satu jisim yang tersangat halus dinamakan nafsu.

(Oleh: Maulana Zahari Yusuf, MNI)

No comments:

Post a Comment