Wednesday, April 21, 2010

Tertib Berguru

Dalam keasyikan dan keghairahan kita mencari ilmu dan menyempurnakannya, jangan sekali-kali kita lupa tertib dalam mencari, mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut. Setiap ilmu ada kaedah tertentu dalam mempelajarinya, biarlah ilmu akademik, persilatan, perubatan dan sebagainya sekalipun.

Maka, ilmu Islam lebih-lebih lagilah teliti dan terlalu wajib serta penting akan adab tertibnya. Untuk menyampaikannya biarpun hanya sepotong ayat, wajiblah dengan tertib sunnah yang telah ditetapkan Islam iaitu sunnah Nabi Muhammad (SAW).

Hadis Baginda (SAW) ada mengungkapkan: "Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat". Maksud yang paling umum dari mafhum itu tadi ialah kita mestilah menyampaikan ilmu biarpun sedikit. Tetapi, dalam masa yang sama adalah wajib bagi kita menjaga kemurnian sumber ilmu Islam tersebut. Bagaimana? Dengan memastikan kesahihan salasilah turutannya daripada Nabi Muhammad (SAW) dan mengikut cara baginda agar dapat memastikan kemurniannya.

Ini jelas dinyatakan dalam ungkapan “….daripadaku….” yang terdapat didalam maksud hadis tersebut. Dalam memastikan ini terjadi, ilmu itu wajib datangnya daripada turutan sanad yang betul agar dapat benar-benar dipastikan ianya daripada baginda (SAW). Turutannya sudah semestilah daripara pewaris nabi atau orang alim yakni betul-betul mahir serta faham dalam selok-belok Islam.

Sekarang ini, banyak didapati penyampaian ayat suci Al-Quran, doa-doa atau zikir-zikir tertentu yang tidak disampaikan oleh ahlinya dan menyebabkan sebutan, kaedah dan tertibnya tidak lagi dijaga hingga menyebabkan maksud, makna dan tujuannya lari daripada yang asal.

Ini boleh merosakkan akidah dan meluputkan iman; semoga Allah pelihara kita semua daripada bencana ini. Dalam kita mengejar ilmu dunia, kehebatannya dan kecantikannya, jangan sekali-kali kita lupa untuk mendampingi orang alim para pewaris nabi agar kita selamat daripada kegelapan dan kesesatan dunia dan akhirat. Ingatlah, kewibawaan itulah yang lebih berharga dan indah.

Biarlah ianya kewibawaan yang dijana dari amalan kehambaan Islam yang murni dan suci berdasarkan sunnah Baginda (SAW). Dalam kita mempelajari sesuatu ilmu, terutama ilmu yang amat menarik dan hebat seperti silat atau seni yang lain, faktor sejarah dan warisan penting. Ianya dapat mewarnai produk atau hasilan yakni anak murid yang bakal lahir daripada kefahaman terhadap pembelajaran silat tersebut.

Ilmu silat merupakan antara ilmu yang menarik, bukan sahaja kepada manusia malah buat golongan makhluk yang lain. Inilah antara sebab yang memerlukan sikap yang lebih halus dan berhati-hati dalam menimbanya. Kita sedia maklum mengenai teknik beladiri yang wujud dalam seni mempertahankan diri, khususnya Silat, dan kemampuannya membina jasmani yang seimbang.

Ramai yang tidak sedar tentang pengaruhnya terhadap perkembangan rohani. Hakikat sebenarnya keintiman atau perkaitan secara langsung dan terus antara jasmani dan rohani tidak dapat disangkal. Pendidikan dalam apa jua bentuk bakal menzahirkan perilaku tertentu dan akan berkisar kepada pengaruh yang diperolehi dari proses yang terhasil dari pendidikan tersebut.

Hadis ada menyatakan tentang peri pentingnya sejarah. Al-Quran juga banyak menyebut bahawa sejarah itu merupakan suatu petanda pengajaran bagi mereka yang berfikir dan bagi yang menggunakan akal. Rujuklah sejarah asas silat tersebut, walau pun ianya sekadar disampaikan dari mulut ke mulut. Perhatikan pendidikan yang wujud didalamnya, bukan sekadar pelajarannya sahaja. Yang paling utama dan paling penting, wajiblah merujuk kepada orang alim.

Disamping itu, pandanglah guru silat itu dengan pandangan Islam atau sekurang-kurangnya perhatikan akhlaknya, terhadap manusia dan Allah (SWT). Guru paling banyak akan memberi pengaruh terhadap murid yang diajar. Dalam pada itu ingatlah, ustaz tidak semestinya tahu tentang silat dan guru silat tidak semestinya mahir tentang Islam.

Jalinan erat semua pihak perlu dalam memastikan semua orang dapat memperbetulkan kepincangan yang ada. Wujudkan kerjasama dan bagi yang ingin belajar, dampingilah mereka yang benar-benar boleh mengajar, mendidik dan membimbing. Letakkan Islam itu di hadapan dalam setiap perkara, insyaAllah sejahtera.

Perlu ditekankan di sini bahawa Islam hanya boleh dipelajari dengan tertib sunnah dan ketetapan yang digariskan dalam agama Islam itu sendiri. Guru yang mengajar tentang Islam mestilah orang yang benar-benar alim tentang Islam dengan mengikut cara sunnah Nabi Muhammad (SAW). Ini mesti difahami dulu. Islam tidak mungkin dapat difahami dengan sekadar membaca buku, belajar atau bersilat, melalui CD atau internet dan cara-cara terlalu mudah yang lain.

Orang yang tepat untuk kita pelajari Islam semestinya dengan para pewaris nabi, iaitu orang alim yang soleh yang benar-benar faham akan Islam. Kita maklum bahawa kita perlu mencari pakar matematik untuk belajar matematik, pakar bahasa untuk belajar bahasa, pakar komputer untuk belajar komputer, pakar dari sekolah memandu untuk ambil lesen memandu dan pakar dalam bidang tertentu yang lain untuk mempelajari bidang tersebut.

Apatah lagi dengan Islam, ilmu yang amat suci, murni dan mencakupi kesemua aspek kehidupan. Bolehkah pakar matematik, guru besar silat, doktor pakar hospital, jurutera, pakar bedah, pensyarah kedoktoran dan sebagainya memahami dan mengajar tentang Islam. Kecualilah jika mereka memang ada mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya sebelum ini.

Sekarang ini ramai yang mengaku alim, nampak wara’ tetapi hakikatnya jahil tentang Islam. Akibatnya, banyak berlaku kesesatan di kalangan masyarakat kita, yang sesat dikatanya betul, yang betul dikatanya sesat. Islam takkan rosak dek kedurjanaan mereka, tetapi masyarakat yang binasa! Cedok sikit-sikit dari sumber yang tiada tertib sudah mengaku ustaz, sudah mengaku alim dan boleh pula mengajar Islam kononnya.

Ada pula yang berani bersuara lantang tentang ilmu Islam yang langsung tidak dimengertinya malahan menghina dan mempertikaikan para ulama soleh yang menjadi pewaris para Nabi kekasih Allah Ta'ala. Jika ini berterusan, akan jahanam dan binasalah seluruh masyarakat. Nak belajar silat carilah guru silat, belajar memasak carilah chef tukang masak, belajar kedoktoran pergi universiti dan daftarlah di fakulti perubatan.

Takkan pula nak belajar Islam cari tok guru silat pula? Bolehkah guru silat membahas tentang bab taharah, bab solah, bab zakat, haji, tajwid, bab jenazah, bab akikah dan korban, tauhid, bab hadis dan tentang ilmu Islam yang lain serta bab-bab cabangan dari kesemuanya tadi. Kecuali guru silat itu memang orang yang betul-betul arif dan ada kelayakan untuk mengajar tentang Islam! Orang yang mengaji, yang belajar agama.

Tidak dapat kita hendak memahami Islam hanya melalui silat. Tiada matapelajaran agama Islam dalam silat. Islam telah ada terlalu banyak kaedah sunnah tersendiri untuk mempelajari dan memahaminya. Janganlah kita hina Islam dengan merendahkan dan mempermudah-mudahkan serta meremehkan status, sumber, kaedah, cara dan tertib ilmunya. Kelak diri sendiri akan ditimpa kehinaan dan bala bencana daripada Allah (SWT)!

Tiada yang lebih mulia dari Islam dan tiada yang lebih tinggi dari Islam! Patuhlah perintah Allah (SWT) dengan sepenuhnya dan mengikut sunnah Nabi Muhammad (SAW) dalam segenap aspek dan pada setiap saat dengan penuh kehambaan. Bukan mengikut adat atau cara bangsa tertentu atau silat dan sebagainya. Jangan ubahsuai Islam untuk dimasukkan kepada sesuatu tetapi masukkan segala sesuatu itu ke dalam Islam atau ubahsuailah sesuatu itu untuk diIslamkan dan Islamkanlah segala sesuatu itu sepenuhnya.

No comments:

Post a Comment